Canella

 

Hösten 2009 bildas Canella IT Solutions, ett IT-företag med spetskompetens specialanpassat för apoteksmarknaden. I Oktober 2010 bildas dotterbolaget
Canella IT Products med fokus på produkt och tjänsteutveckling. Canella har egen farmaceutkompetens inom krav och testverksamheten.

Canella har lång erfarenhet och djup kompetens inom:
• Apoteksmarknaden
• Systemutvecklingens alla faser: projektledning, kravställning, utveckling och test
• Application Management, application operation och övervakning

Canella har tillsammans mer än 100 års branscherfarenhet! Canella är ett IT-företag med spetskompetens inom apoteksmarknaden med fokus på produkt
och tjänsteutveckling.