Tjänster

Canella erbjuder systemutveckling med farmaceutisk kompetens för den svenska apoteks- och vårdmarknaden.
Med lång erfarenhet av agila utvecklingsprojekt och verksamhetskritisk förvaltning kan vi erbjuda seniora konsulter för roller som:

Utredare
Projektledare
Kravhanterare
Arkitekter och konstruktionsledare
Databasutvecklare
Systemutvecklare

Testledare
Testare

Förvaltningsledare