Vi är Canella
  • Patricia Lewander
  • Krav och Test, Farmaceut
  • Johan Stenvall
  • Integrationsspecialist, Systemarkitekt
  • Viktor Viklander
  • Systemutveckling, Databasadministration

Kontakta oss

Huvudkontoret finns i Stockholm på Norra Stationsgatan 93, där vi sitter i trivsamma lokaler tillsammans med våra systerbolag inom Addnode Group.