Vi hjälper apotek och sjukhus

Vi förenklar hanteringen av dosförpackade läkemedel för aktörer inom vård- och apoteksbranschen med vårt system Candos.

Vill du veta mer? Kontakta gärna oss på
info@canellait.se

Vi är stolta över att kunna hjälpa Apoteket AB, Svensk Dos AB samt Västra Götalandsregionen, Region Gävleborg och Region Halland

• Candos expedierar ordinationer till cirka 140 000 dospatienter.
• Candos för dosproduktion används på två produktionsanläggningar och sex sjukhus.
• Candos används för rekvisitionsbeställningar till avdelningar och egenvårdsbeställningar till patienter.

Varför dosförpackade läkemedel?

Dosförpackade läkemedel är framför allt till för patienter med regelbunden och stabil medicinering, som vill ha en smidigare hantering av sina läkemedel.

Dosdispensering

• ökar patientsäkerheten i läkemedelshanteringen
• ökar patientmedverkan och patientinsynen
• minskar risken för felmedicinering
• minskar kassering av läkemedel
• minskar sjuksköterskornas arbetsbelastning.