Ett enklare system för dosdispensering

Candos fokuserar på själva kärnan i dosverksamheten – att skapa order och hantera ordinationer för läkemedel. Därför blir systemet enkelt att använda och lätt att anpassa för just er verksamhet. Candos har funnits sedan 2013 och idag hanterar systemet expeditioner till över 140 000 dospatienter i Sverige.

Vill du veta mer? Kontakta gärna oss på
info@canellait.se

Hur fungerar Candos?

Candos är ett expeditionssystem för dosdispensering. Med Candos kan ett dosapotek hämta ordinationer i Sveriges nationella ordinationsregister och expediera dem. Utifrån informationen om dosapotekets kunder skapas order till maskiner som förpackar läkemedel i dospåsar.

Utformat efter verksamhetens behov

När vi 2009 satte oss ner för att förverkliga vår idé om ett enkelt och lättanvänt dosexpeditionssystem ville vi göra något som ingen gjort förut. Eftersom vi hade arbetat länge med IT-system för svenska apotek visste vi hur vardagen ser ut och vilka behov som fanns. Det har stått i centrum när vi tog fram Candos. Och vi fortsätter att ständigt utveckla systemet efter våra användares behov.

Flexibilitet ger valfrihet

Candos kan integreras mot alla slags system eller dosmaskiner. Det betyder att ni kan fortsätta använda de lager- eller ekonomisystem ni redan har. Vi kan också anpassa systemet ytterligare utifrån de funktioner er verksamhet behöver, som till exempel statistik eller rapporter.

Integrerat med nationella system

Candos är byggt med stor kunskap om de centrala system som finns hos eHälsomyndigheten och vården. När förskrivaren uppdaterar ordinationer för patienter i det nationella ordinationsregistret kan farmaceuten använda Candos för att granska och godkänna ordinationsändringarna. När vården vill registrera nya patienter och beställa hela förpackningar till dospatienter stödjer Candos hanteringen av detta från dosapotekets sida.

Läs mer om oss och om våra kunder.